CEREMONIA ŚLUBNA

WEDDING CEREMONY

CERIMONIA DI NOZZE

ceremonia ślubna

My favourite shots made during

the wedding ceremony

Gli scatti selezionati fatti durante

le cerimonie di nozze

Wybrane fotografie z uroczystości zaślubin kościelnych i cywilnych